Kişisel Marka Kavramının Tarihi Nedir?

kişisel marka - Kişisel Markanın Tarihi Nedir

Rekabet sahasının genişlemesi ve yeni pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi “kişisel marka” kavramını ön plana çıkardı. Trend oluşu ve anlamlandırma çabalarının başlaması henüz yeni sayılsa da asıl tarihi çok eskiye dayanıyor.

Kişisel markanın tam olarak hangi anlama geldiğini kavradığınız zaman var olan gerçekliğini siz de fark edeceksiniz. Kişisel marka stratejileri hakkında konuşma yapan uzmanlar da buna sohbet aralarında değinmektedir.

Sonuç olarak kişisel marka kelime olarak olmasa da algısal olarak her zaman hayatın bir parçasıydı. Değişen sistem ve gelişen ihtiyaçlar, farklı çözüm olanakları ortaya koymayı gerektirdi. Böylece bu kavram kalıplaştırılarak yeni bir yön verildi. Eski tarihlerde var olan algıyı hatırlatan uzmanlar kişisel deneyimleri ile bunu aktarmaktadır;

“Kişisel marka, bizim çağımızla ortaya çıkan yeni bir deneyim değil. Dedemin 1950’lerde kişisel markalaşma ile tanıştığını ve  farklı yöntemler uyguladığını biliyorum. 1963 yılında hayata veda etmesine rağmen açtığı otomobil firması hala oğlu tarafından yönetiliyor.
Sadece kartvizit ile bu işe başlayan ve müşteri kitlesinin aklında yer edinen dedem, kişisel markalaşmanın iyi örneklerinden biriydi.
Üstelik ne organik trafiğe sahip bir web sitesi ne de milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya hesabı vardı. Elbette bunlar günümüzün ihtiyacına yönelik şeyler fakat eskiden bunlar olmadan da marka sahibi olunabiliyordu.”

Kişisel marka tarihinde bilinen en eski stratejiler, farklı şekillerde günümüzde de gerçekliğini koruyor. Tüm dijital pazarlama konuşmalarında bu tavsiyelerin verildiğini görebilirsiniz. Bunun en güçlü örneği: 1000 gerçek taraftar ilkesi. 1900’lerin başında ortaya çıkan ve günümüzde hala varlığını sürdüren şirketler, bu ilkeyi temel alıyordu.

Karakter, pazarlama stratejisi ve pozitif davranış ile gerçek sevgisi kazanılan 1000 müşteri, sağlam bir temel oluşturuyordu. Bireysellik ön plana çıkarılıyor, müşteriye gerçek değer duygusu hissettiriliyordu. Günümüz stratejilerinin birçoğu da kaynağını bu tarihi başarı hikayelerinden almaktadır. Tüm pazarlama uzmanları, az ama öz kitle ile başlangıç yapmanın önemini vurgular.

Kişisel Markalamanın Popüler Hale Gelişi

Kişisel markalaşmanın kavram olarak ortaya atılması ve  trend haline getirilişi geçtiğimiz on yılı kapsamaktadır. Dolayısıyla henüz yeni olduğu söylenebilir. Her gün farklı stratejiler geliştirilen ve başarı için ana kriter olarak vurgulanan bu değer, günümüzde teknolojik yenilikler ile bütünleşmeye başlamıştır.

Fast Company Magazine dergisinde “The Brand Called You” adıyla yayınlanan makale çarpıcı bir etki oluşturdu. Yayınlanan makale aynı zamanda kişisel markalaşmanın önemine de vurgu yapıyordu “Yaş, statü fark etmeksizin hepimiz gerçek markalaşmanın ne olduğunu anlamalıyız.” diyerek pazarlamacıların dikkatini çekmeyi başardı. Birçok şirket, pazarlama uzmanı ve büyük bir kitle bu kavram üzerine yoğunlaştı. Üzerine farklı yorumlar ve düzenlemeler getirildi. Daha sonra gelişen teknolojinin de kişisellik üzerinde duruyor olması süreç ile birbirini tamamlayıcı bir nitelik kazanmasını sağladı.

İlk aşamada kişisel marka oluşturma serüveni reklam bütçelerine bağlı kalıyordu. Dolayısıyla maddi bir bedel ödemeyi kabul etmeniz gereken bir süreçti. İnternet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla bu alanda da dengeler değişmeye başladı. Sahnede güçlü bir rol olarak ortaya çıkan Instagram, Facebook, Twitter gibi birçok platform kişisel markalaşma için yeni bir alan olmaya başladı. Böylece pazarlama ve kişisel marka uzmanlarının kuralları da değişmeye başladı.

Kişisel markalaşmanın tarih boyunca dayandığı temel noktalar aynı kalsa da yöntemleri sürekli değişime uğradı. Günümüzde değişimler çok hızlı bir şekilde olmakta, her geçen gün yeni stratejiler geliştirilmektedir. Bu değişime en hızlı şekilde adapte olan, özgün ve güncel içerik üretebilen kişiler de başarıya yaklaşmaktadır. Bu sistem sürekli gelişmekte, bilgiler güncelliğini kaybetmektedir. Uzmanlık boyutuna yükselen kişiler; konferans, canlı yayın, kitap ya da makale yolu ile kitlelerini sürecin gidişatı hakkında hızlı bir şekilde bilgilendirmektedir.

Geçmişten Günümüze Kişisel Markalama Algısı

Kişisel markalama algısı, internet öncesi ve internet sonrası olarak iki ayrı dönemde değerlendirilebilir. Geçmişten günümüze hayatımızda var olan bu kavram, pazarlamanın da ana ekseninde olmuştur. Karakterinize kattığınız değerler ve öne çıkan özellikleriniz marka algısının temel yapısını oluşturmaktadır.

Burada önemli olan asıl unsur, karşı tarafta oluşturduğunuz izlenimdir. Bu süreç kartvizit, reklam broşürü gibi somut adımlar ile verilmeye başlanmış, günümüzdeki dijital boyutuna ulaşmıştır. Kısacası, kendinize değer katmak ve bunu stratejiye dönüştürmek uzun süredir hayatımızda olan bir eylemdir.

KAYNAK:  https://www.socialfresh.com/history-of-personal-branding/

Önceki İçerikKişisel Marka Olmak: 6 Taktik
Sonraki İçerikKişisel Marka Yaratırken Başarıya Ulaştıran Altın Değerinde 4 Kural