İnsanları Etkilemek İçin İhtiyacınız Olan 10 Özellik

1.OLAĞANÜSTÜ BİR İSTEK VE DÜRTÜ

İstek ve dürtü, bir lideri takipçiden ayırır. Liderler bir şeyin olmasını sağlamak için doyumsuz bir açlığa sahiptir; yapmalı, yaratmalı ve paylaşmalıdırlar. Bu dürtü, onları durdurulamaz kılan güçtür. Dürtüleri sayesinde, insanları ve çevrelerindeki kültürü nasıl etkileyeceklerini keşfederler.

Tarihteki büyük liderleri incelerseniz, isteklerini çeşitli yerlerden aldıklarını görürsünüz, ancak bu istek çoğu zaman hayatlarında eksik olan bir şeyden gelir. Ayrıca otoriteyle yüzleşmek için isteklerini de göreceksiniz. Bunlar, statükoyla yüzleşen, ona uymayan insanlardır.

Öyleyse başkalarını etkilemede nasıl daha iyi hale gelirsiniz? İçinizdeki isteği ve dürtüyü artıran her şey sizi daha güçlü bir lider yapacaktır. En büyük istek, kendinizden daha büyük bir şeye hizmet etmektir, bu da bizi bir sonraki özelliğe götürür.

“Risk alacak kadar cesur olmayan, hayatta hiçbir şey başaramaz”–Muhammed Ali

2.ETKİLEYİCİ BİR VİZYON

Küçük vizyonların insanlara ilham verme veya onları harekete geçirme gücü yoktur. Olağanüstü bir hayatın kilidini açmak istiyorsanız, büyük hayalleriniz olmalı. Bu nedenle büyük liderlerin her zaman kendilerinden daha büyük bir vizyonu vardır.

Kendi kendine hizmet eden bir hedefi desteklemek için başkalarını etkilemeye çalışmak birçok liderin yaptığı bir hatadır. Yönetim etkisinin çok güçlü olduğunu ve yalnızca daha büyük bir iyilik için değişimi etkilemek için kullanılacağını unutmayın. Eğer onu bencil amaçlar için kullanırsanız, etkilemeye çalıştığınız kişiler onu hissedeceklerdir.

Gerçekten öne çıkmak ve başkalarını etkilemek için vizyonunuzun önemli sayıda insanın kalplerini, zihinlerini ve enerjilerini yakalaması ve kapması gerekir. Bir grup insan, müşteri, cinsiyet, ırk veya ülke için hayatın nasıl daha iyi hale getirilebileceğinin vizyonu olmalıdır. İnsanların bu vizyona ulaşmak için kaynaklarını masaya getirmeye ve katkıda bulunmak için enerji sarf etmeye teşvik eden bir şey olmalı. Çevrenizdekilere fayda sağlayan belirli bir amacınız olduğunda, hedefinize ulaşmanıza yardımcı olmak için başkaları devreye girecek ve karşılığında başkalarını da yardımcı olmaları için etkileyecektir.

“Büyük şeyler yapabilen pek çok insan var, ancak küçük şeyleri yapacak çok az insan var.” -Mother Teresa

3.MUTLAK BİR İNANÇ

Bir lider her zaman vizyonunu hayata geçirebileceğine dair mutlak bir temel inanca sahiptir. İnançta gerçek güç vardır ve başkalarını etkilemek her zaman inançla başlar. Kesinlik insanı şekillendiren şeydir; altı insani ihtiyacımızdan biridir. Kesinlik, insanları nasıl etkileyeceğimizin de önemli bir bileşenidir.

Belirsizlik, şüphe ve korku, başkalarını etkilemenin önündeki en büyük engellerdir. Gerçekten etkili insanlar, vizyonlarını takip etmeme korkusunun, ilerlemeyle ilgili herhangi bir korkudan daha büyük olduğunu anlar. İsteğin başarısızlık korkusunu yok ettiğini ve korkularının onları kullanmasına izin vermek yerine korkularını kullanabileceklerini bilirler.

İş başında gördüğünüz iyi liderleri düşünün. Tutkuları bulaşıcı, değil mi? Hiç inanılmaz bir liderin ekibine “Bu işi yapabileceğimizden emin değilim” veya “Belki de bu işi yapacak doğru kişi ben değilim” dediğini gördünüz mü? İnanılmaz bir lider, tam bir kesinlik içinde hareket ederek etrafındakileri meşgul eder. Korkularını, onları daha da zorlamak için kullanırlar ve bu inanç, başkalarını etkilemenin anahtarıdır.

“İş fırsatları otobüs gibidir, her zaman bir tane daha gelir.”-Richard Branson

4.İLETİŞİM GÜCÜ

Bu kavram belki de Tony Robbins’in öğrettiği en önemli şeydir: Başkalarını etkilemek için onları halihazırda neyin etkilediğini bilmelisiniz. İnsanları bu şekilde etkileyebilir ve gerçek bir değişiklik yapabilirsiniz. Hedef kitlenizin kim olduğunu ve o kitleye nasıl ulaşacağınızı anlamalısınız. 

Tutkunuz enerjiyi getirir; etkililiğiniz, kitlenizin kim olduğunu ve onlarla onları harekete geçirecek şekilde nasıl konuşacağınızı bilmekten gelir. Herkes farklı şekillerde hareket eder, bu yüzden bunu doğru yapmak çok önemlidir.

Başkalarını etkilemeye çalışan insanlar, kendileri için işe yarayan tarzda iletişim kurma hatasına düşerler. Şansları yaver gitmedikçe ve onlar gibi düşünen bir grup insanla birlikte olmadıkça, bu tür bir iletişim başarısız olacaktır. İnsanları nasıl etkileyeceklerini anlayanlar, onları daha iyi tanımanın iletişim için çok önemli bir adım olduğunu ve onları etkilemenin onsuz yapılamayacağını bilirler. Tutkulu ve etkili iletişim, insanlara normalin ötesinde, olağanüstü bir şey yapma konusunda ilham verebilmenin tek yoludur.

“Mükemmel olma seçimi, düşüncelerinizi ve sözlerinizi kendinizden daha fazlasını istemem niyetiyle hizalamakla başlar.”-Oprah Winfrey

5.STRATEJİK BAKIŞ AÇISI

Değişimi etkileyen olağanüstü liderler, vizyonlarını gerçeğe dönüştürmek ve bulundukları yerden olmak istedikleri yere gelmek için bir strateji geliştirirler. Doğaları gereği strateji uzmanı değillerse, etkili olan bir stratejiyi nasıl tanıyacaklarını ve bunu kendi gündemleri için nasıl kullanacaklarını bilirler.

Başkalarını nasıl etkileyeceğini bilen liderler, iletişim tarzlarında stratejik davranırlar, işi nasıl yapacakları konusunda stratejiktirler ve çeşitli insanlarla nasıl çalışacaklarını bilirler. Yaptıkları şey ve iyi bir iletişim için bir stratejiye ihtiyaçları olduğunu bilirler. Başkalarını etkilemek için ne zaman vereceğinizi ve ne zaman talep edeceğinizi ne zaman konuşacağınızı ve ne zaman derinlemesine dinleyeceğinizi bilmeniz gerekir. Strateji geliştirmek ile ilgili olduğu kadar bir eylem planı oluşturmak, aynı zamanda ekibinizin ne zaman enerji toplaması gerektiğini anlamakla da ilgilidir. Bir lider olarak stratejiler oluştururken, yaptığınız şeyi yeniden değerlendirmekten asla korkmayın.

“Yenilik, lider ile takipçiyi birbirinden ayırır”-Steve Jobs

6.ÖNEMSEME VE BAĞ KURMA YETENEĞİ

Değişiklik yapmanın ve başkalarını etkilemenin en iyi yolu mevcut düzeni bozmaktır. Liderler bunu bilir ve insanlara meydan okumak için aynı prensibi kullanır, ancak insanlara nasıl meydan okudukları değişiklik gösterir. 

Bazı liderler, kalıpları yıkmak için mizah kullanır. Bazıları bunu daha fazla dinleyerek ve empati kurarak yapar. Yine de hepsinin ortak bir yönü vardır: Etkiledikleri kişilere gerçekten değer verirler ve onlarla nasıl bağlantı kuracaklarını bilirler. 

Biriyle bağlantı kurmaya ve onun kalıplarını öğrenmeye yeterince önem verdiğinizde, onu etkileme yeteneği kazanırsınız. Bu hayati bilginin eksikliği nedeniyle yanlış iletişim tarzını kullanabilir ve nedenini bile anlayamayabilirsiniz.

Bu beceri hayati önem taşır çünkü bir lider olarak ilerlemenizi durdurmaya çalışacak biriyle veya bir grupla karşılaşacaksınız. Ayrıca, onları gerekli değişiklikleri yapmaktan alıkoyan sınırlayıcı inançlara sahip kişileri nasıl etkileyeceğinizi de öğrenmeniz gerekecektir.

“İnanç, bütün merdiveni görmeseniz bile ilk adımı atmaktır.”-Martin Luther King, Jr.

7.MAKUL OLMAYAN BEKLENTİ CESARETİ

Başkalarını etkilemek ve dünyayı değiştirmek için makul olmayan beklentiler için bir standart belirlemelisiniz. Devrim niteliğindeki bir şeyin gerçekleşmesinin tek yolu, yetinmeyeceğiniz zamanı ve başkalarını yetinmemeleri için nasıl etkileyeceğinizi bilmenizdir. Hepimiz yetindiğimiz şeyi alırız. 

Liderler olarak, insanların ne yapabileceklerine ve nasıl davranıldıklarına dair daha yüksek beklentilerle daha büyük hayatlar yaşadıkları bir kültür yaratmalıyız. Onlara olağanüstü bir hayatın kilidini açacak araçlar vermeliyiz.

Bir yönetici ile diğerlerini nasıl etkileyeceğini bilen bir lider arasındaki en büyük fark, bir yöneticinin insanlara, onları denetleyerek bir şeyler yaptırmasıdır. Bir lider ise insanlara yeni bir standart yaratarak ilham verir. Lider orada olmasa bile, insanlar hala bu yeni kurallara göre yaşarlar çünkü bu onların standardı haline gelmiştir. 

Makul olmayan beklentiler dünyayı değiştirir. Bir lider daha yüksek standartlara sahip olduğunda ve diğerlerini de bu yüksek standartları benimsemeleri için nasıl etkileyeceğini bildiğinde, yenilik ve kalıcı değişim gerçekleşir.

“Aynı şeyi yapmaya çalışan 10000 kişi varken, neden 10001 numara olmak isteyesiniz?-Mark Cuban

8.HAREKETE İNANÇ

Cesarete sahip olmak, bir görevden korkmanıza rağmen yine de yaptığınız anlamına gelir ve inanç sahibi olmak, zorlu bir hedefe doğru çalışabileceğiniz anlamına gelir çünkü daha büyük bir iyiye hizmet ettiğine inanırsınız.

Liderler her ikisinden de yararlanma yeteneğine sahiptir; aynı cesaret ve inancı benimsemeleri için insanları nasıl etkileyeceklerini de bilirler. Bu, liderlerin korku yaşamadıkları anlamına gelmez. Sadece bunun hayatlarını mahvetmesine izin vermek yerine onunla nasıl mücadele edeceklerini bilirler.

Korku ve inanç arasındaki farkı düşünün. İkisi de uydurma fikirlerdir. Korku sadece yöneltilmemiş, inanç ise bilinçli olarak daha büyük iyilik için yönlendirilen hayal gücüdür. Olağanüstü liderler bu kavramları anlar ve başkalarını etkilerken onları nasıl kullanacaklarını bilirler. Harekete geçme ve risk alma cesaretinin yanı sıra, bir şey zor göründüğünde veya başarısız olduktan sonra bile tekrar ayağa kalkma cesaretine sahip olacakları inancına sahiptirler. Bu, başkalarına kendi korkularıyla mücadele etmeleri için ilham verir ve kalıcı bir değişim yaratan bir domino etkisi yaratır.

“Yapmaktan en çok korktuğumuz şey, genellikle en çok yapmamız gereken şeydir.”-Tim Ferriss

9.KARARLI AMA ESNEK OLABİLME DENGESİ

Tüm büyük liderler her etkileşim ve her deneyimle öğrenmeye devam ederler. Yeni ortamlara uyum sağlama veya yeni beceriler geliştirme kapasitelerini asla yitirmezler. İçlerinde vizyonlarıyla ilgili bir konuda ustalaşabilmek için bilebilecekleri her şeyi bilmek isteyen bir şey vardır. Bu, başarısızlıkları başarıya dönüştürmek ve başkalarını etkilemede oldukça etkili olmak için kullanabilecekleri inanılmaz bir ısrar düzeyidir.

Ancak kararlılık, sabit olmak anlamına gelmez. Liderler esnektir, bu nedenle bir şeyler yürümediğinde değişiklik yapabilirler. Başarısızlık onları durduramaz; daha önce başarısız olmuşlardır ve her zaman ondan ders çıkarırlar. Bunu şu şekilde düşünün: sonuç için ısrar edersiniz, ancak hedefe doğru yaklaşımınızı esnetirsiniz.

Başkalarını nasıl etkileyeceğini öğrenmek isteyenlerin yaptığı bir hata, kararlılık konusunda ustalaşırken aynı zamanda katı hale gelmeleridir. Çalışmadıklarında bile başından beri sahip oldukları aynı faaliyetleri veya hedefleri inatla izlerler. Esneklikle bir araya getirmediğiniz sürece kararlılığın size karşı çalışabileceğini unutmayın.

“Bir şampiyon, galibiyetiyle değil, düştüğünde nasıl toparlanabileceği ile tanımlanır.”-Serene Williams

10. ÖZGÜNLÜK

Gerçek bir lider, örnek teşkil eder. Başkalarını etkilemeye çalışırken, her zaman söylediklerini yaparlar. Başkalarından yapmak istemedikleri ya da zaten yapmış oldukları şeyi yapmalarını asla istemezler. Temel değerlerinden yola çıkarlar ve başkalarını etkilemenin, özgünlükten gelmedikçe anlamsız olduğunu bilirler. Güvenilirlik yaratmak için özgünlüğe sahip olmalısınız ve sözleriniz ve eylemlerinizle uyumlu kalmalısınız. Güvenilirlik olmadan, kimse liderlik edemez ve başkalarını etkileme konusunda başarılı olamaz.

Tüm büyük liderler ve insanları nasıl etkileyeceklerinde ustalaşmış olanların imkânsızlık yerine olasılık hikayeleri vardır. İmkansızlığın, bir şey başaramamanın öyküsünü anlatan insanlar? Onlar lider değiller ve başkalarını etkileyemiyorlar. 

“Başarıya giden yol, muazzam ve kararlı adımlar atmaktır.”-Tony Robbins

Kaynak:

Önceki İçerikKişisel Markalaşmanın Yol Göstericileri: Kişisel Marka Koçluğu
Sonraki İçerikKişisel Marka Hikayeleri 8: Arianna Huffington