Kişisel Marka Oluşturma Aşamaları

kişisel marka - Kişisel Marka Oluşturma Aşamaları

Kişisel marka oluşturan isimler, bireysel farklılıkları ve alanındaki profesyonel özellikleri ile diğerlerinden ayrılmaktadırlar. Öne çıkan özelliklerini belirgin bir şekilde yansıtarak hayranlık uyandırmakta, tek başlarına bir değer oluşturmaktadırlar. Marka algısı oluşturma serüveninde başarıya ulaşmalarının nedenini ise genellikle pes etmemeye bağlarlar. Bunun doğru olması muhtemeldir çünkü kişisel marka oluşturma aşamaları basit fakat uzun bir süreci kapsar. Kalite algısı oluşturacak davranışları alışkanlık haline getirmeli, mesleki alanda profesyonel davranılmalıdır. Yapılacak amatör hatalar, marka değerini de hızlı bir şekilde düşürecektir.

Kendini Keşfetme ve İçgörü Kazanma

Kişisel marka oluşturmak isteyenler öncelikle bu aşamanın bilincine varmalıdırlar. Her şeyin başlangıcı olan bu fiil, sürecin temelini oluştur. Bu yeti eksik kaldığı takdirde diğer aşamalarda başarılı olmak da mümkün olmayacaktır. Bireysel farklılıklar fark edilmeli, öne çıkan özellikler belirlenmelidir. Diğerleri ile belirgin bir fark oluşmadığı sürece marka da değersiz ve belirsiz bir hale gelecektir. Önemli olan sizi hatırlatacak ve sizi temsil edecek bir üretkenlik ortaya koyabilmektir. Taklit olmadığı sürece bu farklılığın büyüklüğü önemli değildir. Herkesin diğerlerinden güçlü bir yanı olduğunu unutmayın ve keşfetmekten korkmayın.

Kendini keşfetme sürecinde vizyon ve misyon belirlenir. Bu doğrultuda doğru hedeflere yönelik doğru stratejiler oluşturulur. Hedef çizgisi hazır hale geldiği zaman yapılması gereken tek şey ona doğru ilerlemek olacaktır. Aksi takdirde yanlış yöne doğru atılan yanlış adımlar, vakit kaybına neden olacaktır.

Yine bu süreç içinde var olması gereken içgörü ise süreç yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. Ortaya çıkan problemlere karşı hızlı ve etkili çözüm üretebilmek, kişisel markanın değer kaybetmesini önleyecektir.

Sektörün Farkında Olma

Doğru stratejiler geliştirebilmek ve uygulayabilmek için sektörün farkında olmak gerekir. Bu nedenle trendler güncel olarak takip edilmeli, değişen dengeler değerlendirilmelidir. Pazarlama ve girişimcilik sektöründe gücün hangi yöne kaydığı çoğu zaman tüm sektörleri etkilemektedir. İçinde bulunulan sürecin farkında olmak, ileriye dönük planların tutarlı analiz edilmesine de katkı sağlayacaktır.

Değer ve İlkeler Doğrultusunda Yaşama

Bu davranış bireyin dengeli, tutarlı ve kararlı davranışlar sergilemesini sağlayacaktır. Aynı zamanda edindiği kitleler tarafından saygı duyulmasına, itibar kazanmasına yardımcı olur. Hem sosyal hayatında mesleki hayatında kullanmak üzere kalıcı pozitif davranışlar edinmesi, kaliteli bir imaj oluşturur. Bu da marka algısını olumlu yönde etkiler. Örneklere bakıldığı zaman her başarılı markanın birçok değere sahip olduğu fark edilebilir. Konuşmalarında ve deneyimlerinde sıkça ilkelerinden söz ettiklerine rastlayabilirsiniz. Kitleleri kalıcı hale getirmek ve çok boyutlu güven sağlamanın en temel şartlarından birini de bu madde oluşturmaktadır.

Mesleki ve sosyal değerler özellikle sosyal medya üzerinden kitlelere aktarılabilir. Toplum tarafından rol-model olmaya yaklaşıldığı zaman kitle gücü de artış gösterecektir. Etkileşimlere hoşgörü ve saygı ile yanıt verilmeli, problemlere karşı duyarlı yaklaşılmalıdır. Tüm davranış kriterlerine dikkat edildiği zaman bu aşama da başarı ile tamamlanmış olacaktır.

Donanım Kazanma

Bu aşamada birey, profesyonelleşmek istediği alan üzerine kendini değerlendirmeye başlar. Tek bir odak noktası üzerine yoğunlaşmak, bilgi ve kültür bakımından zenginleştirecek etkinliklere  katılmak gibi  çeşitli stratejiler uygulanmalıdır. Uzmanlığı ve özgün fikirleri öne çıkaracak projelerde yer almak mesleki başarıyı kanıtlayacak, marka değerini yükseltecektir. Bununla birlikte LinkedIn, Instagram ve Twitter gibi popüler sosyal medya platformlarını kullanmak zamanla kitle kazanılmasını sağlayacaktır. Kısacası; başarılı bir kariyer geçmişi, kaliteli davranışlar, profesyonel sosyal medya kullanımı ve güveni kazanılmış bir kitle hedefe doğru yükseltecek ana kazanımlar olacaktır.

“Tek” Olmak

Kişisel Markalaşma” sürecinin zirve noktası bu aşamadır. Tüm mesleki kaygılardan sıyrılarak alanında tek ve aranılır hale gelmek her profesyonelin hayalini kurduğu noktadır. Uzmanlık alanını en doğru ve en samimi şekilde yapmak, tanıtım güçlerini en etkili şekilde kullanmak ve güncel şartlara uygun özgün çözümler üretebilme becerisini kazanmak bu aşamaya ulaştıran en temel faktörlerden olacaktır.

Bu aşamada en sık karşılaşılan tehlike ise üretkenlik çabasından vazgeçmektir. Zirve noktaya ulaşıldığı zaman durağanlaşmak, başarının gerilemesine yol açacaktır. Bu pozisyonu korumak için kazanılan değerlerin sağlamlaştırılması gerekir. Zirve basamaklarını tırmanmanın zor ancak tam tersinin daha kolay olduğu unutulmamalıdır. Kalite algısını kazandıran tüm değerler korunmalı, davranışlar tutarlı kalmalıdır. Sağlanan duruş korunduğu takdirde güncel değişimlere adapte olabilmek ve üretkenliği devam ettirmek marka değerinin kalıcı hale gelmesine yetecektir.

Önceki İçerikKişisel Marka İle İlgili Her Şey: Etkili Görsel Kimlik Tasarımı
Sonraki İçerikKişisel Markanız Hakkınızda Neler Anlatıyor?

2 YORUMLAR

  1. […] Kişisel markanızı başarılı bir şekilde oluşturmak, beceri ve güçlü yönlerinizi göstermek için kendinizi bir markaya bürümek demektir. Kişisel markalaşma veya” personal branding ” (İngilizce), kesinlikle her insanın değerlerini göstermesi veya kariyerine başlaması için bir fırsattır. […]

Yoruma kapalı.