Kişisel Markanın Merak Edilen Tüm Yönleri

kişisel marka - Kişisel Markanın Merak Edilen Tüm Yönleri

Günümüzde “kişisel marka” terimi birçok sektörde kullanılmakta, işlevine göre anlam kazanmaktadır. Tüm işlevlerini anlamlandırmak ise tüm yönlerini değerlendirmek ile mümkün olacaktır. Böylece günümüzün en önemli kavramlarından birini hayatımıza yerleştirebilir, uygulama aşamasına geçebiliriz.

Öncelikle, kişisel marka oluşumu destekleyen ve popüler hale getiren en önemli unsurun teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. Herkesi ortak sahada buluşturan ve bireyselliği ön plana çıkaran dijital platform, bu oluşumun da kaynak noktalarından birini oluşturmaktadır. Kavramın işlevsel boyutu ise kelime anlamı ile eş değerdedir. Markanın kişiselleştirilmesi, bireyin ayırt edici özellikleri ile ön plana çıkarılması demektir. Bu sağlandığı takdirde “kişisel marka” oluşumu da tamamlanmış olacaktır. Ancak bu oluşum kolay bir süreç değildir. Herhangi bir şekilde bu tanımlamanın karşılığı olmak ve kişisel markaya sahip olmak için çeşitli değer nitelikleri edinilmelidir.

Kişisel marka, bireysel ya da kurumsal değerinizi arttırmak için kullanılabilir. Kendinize katacağınız tüm marka değerleri, hayatınızın tüm alanında işlevsel hale gelecektir. Yaptığınız işle özdeşleşecek, bulunduğunuz ortamlarda kendini yansıtacaktır. Bu nedenle kişisel markanın kullanım alanları hem çeşitli kategorilere ayrılabilir hem de tek bir çatı altında toplanabilir. Hayatınızın tüm alanları ile doğrudan bağlantılı olacak marka değeri, sizi bir adım ileri taşımaya yönelik olacaktır. İlgilenilen alan her ne olursa olsun bu kazanımı elde etmek birçok yönden artı sağlayacaktır. Dolayısıyla tüm yönleri ile değerlendirilmeli, gerektiği takdirde uzman yardımı alınmalıdır.

Yanlış Kişisel Marka Algısı

Kişisel marka hakkında en büyük yanılgı, bunun pazarlama ürünü için geçerli olduğu sanısıdır. Bu nedenle kişisel markalaşmayı ilk defa duyanlar genellikle şaşırma tepkisi verirler. Bunu açıklamak için en basit yol, marka tanımını hatırlatmaktır. Marka, değer kazanmak ve ayırt edilmek için oluşturulmaktadır. Günümüzde buna en çok ihtiyaç duyan kitle ise bireysel insanlardır. Rekabet sahasının her geçen gün daha fazla genişlediği günümüz dünyası, kişisel markayı gerekli hale getirmektedir. Unutmayın ki hayatınızda değer katmak ve zenginleştirmek, size diğer tüm alanlardan daha fazla getiri sağlayacaktır.

Herhangi bir işletme ile marka terimi doğrudan özdeşleştiriliyor, bireysel boyutu ise çoğu zaman ihmal ediliyor. Bu algıyı değiştirdiğiniz takdirde her alanda bir adım öne çıkma fırsatı yakalayabilirsiniz. Bunu doğru şekilde uygulayabilmek ve hayatınızda uygulayabilmek için “Kişisel marka nedir?” sorusuna cevap bulmalısınız. Size en uygun tanımı yakaladığınız takdirde anlamlandırmanız da daha basit ve hızlı hale gelecektir.

  • Kişisel marka, sizi diğerlerinden ayıran en önemli farkları ön plana çıkarmaktır. Çevrimiçi ve çevrimdışı sahada etkili rol oynayacak temsil gücüne ulaşmaktır.
  • Etrafınızda bıraktığınız izlenimler, kişisel markanızın temelini oluşturur. Bu nedenle markanız, yansımalarınızın toplamından ibaret olabilir. Bunu değiştirmek ve geliştirmek için özelliklerinizi fark etmeli, daima ileriye dönük hareket etmelisiniz.
  • Kişisel markanız, vizyonunuz ve misyonunuz ile sınırlıdır. Hedeflerinizi alçak tutmanız sizi daha ileriye ulaşmaktan alıkoyar. Bu nedenle olduğunuz yeri bilmeli, hedeflerinizi yüksek tutmayı denemelisiniz. Günümüzde etkili bir marka oluşturmanın en etkili yolu, öne çıkan olmaktır. Diğer insanlar ile aynı sırada olduğunuz takdirde görünmez olacağınızı unutmayın. Cesur, farklı fakat tutarlı adımlar atmaktan çekinmeyin.

Teknolojinin henüz bu kadar yaygınlaşmadığı günlerde kişisel marka denildiği zaman akla kartvizit gelebilirdi. Ancak kişiselliğin ön plana çıktığı sosyal ve çevrimiçi kimlikler dünyası ile durum farklı boyut kazandı. Kişisel marka artık sosyal medya ile birbirini tamamlayıcı bir duruma geldi.

Profesyonel Kişisel Marka ve Sosyal Kişisel Marka

Kişisel marka, bilindiği üzere birçok açıdan değerlendirilmekte ve çeşitli kategorilere ayrılmaktadır. Bunlardan en bilineni ise markanın iş ya da sosyal alan sahasında kullanımı ile ilgilidir. Çoğu zaman oluşturulan ve zenginleştirilen marka içeriği kişiye bağlı kaldığı için, her iki kategoriyi de etkiler. Ancak bir alana daha yoğun bir şekilde odaklanılmaktadır.

Profesyonel bir şekilde kişisel marka oluşturmak isteği, pazarlama ya da çeşitli kariyer alanında kullanılmak üzeredir. Buna yönelik olarak kişinin başarılı olduğu noktalar vurgulanır, öne çıkan özellikleri sıralanır. Sosyal çevre ve bireysel özellikleri yardımı ile sektörde güven kazanmasına yardımcı olunur. Olumlu nitelikler, kalıcı ve çevrimiçi profil yardımı ile kalıcı hale getirilir. İlerleyen dönemde iş başvurularında avantaj sağlayacak bir marka oluşturmak amaçlanır. Böylece rakiplere karşı daha güçlü bir duruş kazanılır.

Sosyal alanda kullanılmak üzere edinilen kişisel marka ise tamamen kişinin sosyal çevre ile etkileşimini etkileyecek bir unsurdur. Bu oluşumda maddi bir çıkar aranmaz. Kişiye saygınlık ve değer kazandıracak, sosyal hayatında özgüven kazanmasına yardımcı olacaktır. Her ikisinde de markaya değer katmak ve zenginleştirmek kişisel tavrınız ile alakalı olacaktır.

Kişisel Markayı Oluşturan Temel Unsurlar

Kişisel marka” kavramının içi doldurulmadığı takdirde anlamı da boş ve yararsız olacaktır. Anlamlandırmak ve gerçek bir oluşum halinde kendini göstermesini sağlamak, temel unsurları ile mümkün olur. Çünkü markanın varlığının kabul edilmesi, başkalarının da onu görebilmesine bağlıdır. Oluşturduğunuz izlenimleri iyileştirmek ve kendinize kattığınız değerleri başarılı bir şekilde sunabilmeniz gerekir. Günlük hayatta takındığınız davranışlar ve sosyal mecralarda edindiğiniz profiller, bu konuda size yardımcı olacaktır.

Değer kazanan her markanın en önemli özelliği üretken olması, kitlesine bir şey sunabiliyor olmasıdır. Siz de hiçbir şey sunmadığınız takdirde sadece varlığınız ile marka oluşturamazsınız. Belli bir kategoride içerik oluşturabilmek bu aşamada önem kazanmaktadır. Oluşan kaliteli içeriğe özgün bir şeyler katmalı, kişiselliğinizi bu yolla yansıtmalısınız. Amacı ve odak noktası belli bir profil, doğru karakter özellikleri, kaliteli ve özgün içerik sizi kişisel marka haline getirecektir. Oluşumu tüm bu temel unsuralara dikkat ederek, doğru bir şekilde tamamlamak  yükseliş basamaklarında hızlı ve sağlam bir şekilde ilerlemenizi destekleyecektir.

Önceki İçerikKişisel Marka Oluşturma Aşamaları
Sonraki İçerikSosyal Medya Fenomenleri İçin Kişisel Markalama